Αντιμετώπιση των εστιακών δυστονιών και της σπαστικότητας με εφαρμογή Botox

Τι είναι οι δυστονίες ?

Οι δυστονίες αποτελούν νευρολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από ακούσιες μυϊκές συσπάσεις που προκαλούν επανειλημμένες κινήσεις ή και στάσεις με ταυτόχρονες  συσπάσεις ομάδων ανταγωνιστικών μυών.

Τις δυστονίες μπορούμε να τις κατατάξουμε με βάση την κατανομή τους σε

  • Εστιακές: π.χ. αυχενική, κράμπα γραφέως, βλεφαρόσπασμος, σπασμωδική δυσφωνία
  • Τμηματικές: π.χ. σύνδρομο Meige, κρανιο-αυχενική
  • Πολυεστιακές
  • Ημιδυστονία
  • Γενικευμένες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιές είναι οι κυριότερες εστιακές δυστονίες ?

Η Αυχενική δυστονία, που ονομάζεται επίσης σπαστικό ραιβόκρανο, ή ραιβόκρανο, είναι η πιο κοινή από τις εστιακές δυστονίες. Στο ραιβόκρανο, επηρεάζονται οι μύες του αυχένα που ελέγχουν τη θέση του κεφαλιού, προκαλώντας έτσι τη στροφή του ή το τράβηγμά του προς τη μία πλευρά. Ραιβόκρανο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Περίπου σε 10 – 20% των ατόμων με ραιβόκρανο συμβαίνει αυτόματη υποχώρηση, αλλά δυστυχώς η ύφεση μπορεί να μην είναι μόνιμη.

Βλεφαρόσπασμος, η δεύτερη πιο συχνή εστιακή δυστονία, είναι το ακούσια, βίαιο κλείσιμο των βλεφάρων. Αν και μόνο το ένα μάτι μπορεί να επηρεαστεί αρχικά, τελικά και τα δύο μάτια συνήθως εμπλέκονται. Οι συσπάσεις στην ακραία εκδήλωση της διαταραχής μπορεί να οδηγήσουν στο μόνιμο κλείσιμο των βλεφάρων προκαλώντας λειτουργική τύφλωση.

Κρανιακή δυστονία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δυστονία που επηρεάζει τους μυς στο κεφάλι, στο πρόσωπο, και στο λαιμό. Στη Στοματογναθική (oromandibular) δυστονία η κάτω γνάθος μπορεί να δυσκολεύεται να ανοίξει ή να κλείσει και υπάρχει δυσχέρεια στην ομιλία και στη κατάποση. Στη Σπασμωδική δυσφωνία (ή αλλιώς λαρυγγική δυστονία) δυσχεραίνεται η ομιλία (λαχανιασμένη και κοπιώδης ομιλία).

Η Κράμπα γραφέως είναι μια δυστονία που επηρεάζει τους μυς του χεριού και μερικές φορές και του αντιβραχίου, και εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της γραφής.

Botox και εστιακές δυστονίες

Τοπικές ενέσεις με Botulinum toxin A (Botox) είναι ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία μιας εστιακής δυστονίας. Στην αυχενική δυστονία και το βλεφαρόσπασμο οι ενέσεις Botox θεωρούνται η θεραπεία εκλογής. Έχουν αναφερθεί επίσης καλά αποτελέσματα και στην στοματογναθική, τη σπασμωδική δυσφωνία και τις κράμπες των γραφέων.

Botox και σπαστικότητα

Σπαστικότητα στα άνω ή στα κάτω άκρα προκαλείται από μία σειρά παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας), οι τραυματισμοί του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, η παιδική εγκεφαλική παράλυση, τα εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα που προκαλούν υπερτονία κ.α. Στις περιπτώσεις σπαστικότητας με την χορήγηση αλλαντικής τοξίνης λύεται η μυϊκή υπερδραστηριότητα των μυών με αποτέλεσμα να υφίεται ο πόνος, να ελαττώνονται τυχόν παραμορφώσεις και να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των πασχόντων άκρων.